Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work

Thứ Sáu, 18/08/2017, 11:42 GMT+7

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work - Công Tác Tình Nguyện chia sẻ những thông tin liên quan các hoạt động tình nguyện, nghe và làm bài tập ngay bên dưới nhé!

 Nghe và làm các bài tập ngay dưới đây:

Task 1:

Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Spring School is an ____ school in Ho Chi Minh City.

2. Around ________ live and study at the school.

3. About _____________ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in _____.

5. The school requires ____ to help organise their fund-raisina dinner held annually in ____.

Task 2:

Listen again and answer the questions.  (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School? (Mục đích của Trường Spring là gì?)

2. What classes were set up in 1999? (Các lớp học nào được tổ chức vào năm 1999?)

3. Why do children participate in fund-raising performances? (Tại sao các em tham gia vào cuộc biểu diễn gây quỹ?)

4. Where do children dance, sing and play music? (Các em biểu diễn xiếc, kịch và múa hát ở đâu?

5. Why are foreign volunteers needed? (Tại sao người ta cần đến các tình nguyện viên nước ngoài?)

Đáp án

Task 1:

1 - informal

2 - 30 streets children

3 - 250 children with special difficulties

4 - 1998

5 - volunteers; June

Task 2:

1. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

2. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

4. They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

5. Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities.

Bài nghe

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fundraising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hope that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Bài dịch

Trường Mùa Xuân là một trường học không chính thức. Nó mở ra các lớp học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ đường phố sống và học tập tại trường và khoảng 250 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Quận 1 thường xuyên tham gia các lớp học ở đây.

Tổ chức Phát Triển Giáo Dục đã phối hợp với Trường Mùa Xuân để tổ chức các lớp tiếng Anh vào năm 1998. Các lớp múa, kịch, ca hát và dân ca được thành lập một năm sau đó. Trẻ em từ các lớp này tham gia biểu diễn để gây quỹ. Họ thu tiền quyên góp để tiếp tục duy trì các lớp tiếng Anh và các lớp nghệ thuật biểu diễn.

Trường Mùa Xuân cần có các tình nguyện viên giúp tổ chức dạ hội nhằm gây quỹ vào tháng Sáu hàng năm. Đây là một đêm sôi động khi các em được nhảy múa,ca hát và chơi nhạc tại một trong những khách sạn lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng cần các tình nguyện viên nước ngoài để liên hệ với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động của trường. Họ cần các tình nguyện viên đăng ký từ tháng Hai đến tháng Bảy để giúp tổ chức các sự kiện này.

Hy vọng rằng sẽ có nhiều trường học hơn như trường Mùa Xuân ở các thành phố khác tại Việt Nam.

>> Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 3: A Party

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Cập nhật các khóa học, chương trình đạo tạo ngoại ngữ uy tín tại MuaBanNhanh.com. Để xem chi tiết các khóa học, thời gian học và học phí sớm nhất, nhận được nhiều ưu đãi, đăng ký học ngay: Đào tạo ngoại ngữ 

 >> Cập nhật các bài nghe tiếng Anh lớp 11 hằng ngày tại đây: Bài nghe tiếng Anh lớp 11

>> Nguồn: http://webhoctienganh.com/bai-nghe-tieng-anh-lop-11-unit-4-volunteer-work-1659.html

Xem thêm:

100 thuật ngữ tiếng Anh dùng trong ngành truyền thông quảng cáo

Trẻ em nên học tiếng anh từ mấy tuổi


Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 4, Volunteer Work
BeautySpa.com.vn / Mua sắm nhanh
Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 4, Volunteer Work
BeautySpa.com.vn / Mua sắm nhanh